หมอดูแม่น ดูดวงจิตสัมผัสดวง ดูทางโทรศัพท์ 299 บาท ออกรายการช่อง 3 และเสาร์ 5

บทความบางตอนจากรายการ 168 ชั่วโมง

เรื่องของการเปลี่ยนชื่อ หลายคนมีความเชื่อว่า ถ้าเราเปลี่ยนชื่อแล้ว ชีวิตของเราจะดีขึ้น

ชื่อที่ดี อาจส่งผลต่อชะตาชีวิต ทำให้หลายคนต้องการอยากจะเปลี่ยนชื่อ เพราะคิดว่า

อาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเอาสาเหตุที่คนมาเปลี่ยนชื่อนะครับ เป็นเพราะว่าเขาปัญหาชีวิต

อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเงิน ล้มละลาย เป็นหนี้เป็นสิน หรือปัญหาเรื่องความรัก

จึงมาเปลี่ยนชื่อกันนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนชื่อนี้ เขาคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเขาได้

เพราะการเปลี่ยนชื่อนี้ ชื่อตัวนั้น เขาต้องใช้ในการเซ็นต์เอกสารต่างๆ

ผู้คนเป็นจำนวนมากคิดว่า อุปสรรคหรือสิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอมา เกิดจากชื่อเป็นสาเหตุ

บางคนเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง เหตุปัจจัยของผู้คนที่แตกต่างกัน

อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองเป็นสำคัญด้วย